Privacyverklaring

Privacybeleid
Flowercorner 't Loo

Flowercorner't Loo, gevestigd aan St. Martinuslaan 223a 2273 AV Voorburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://flowercorner.nl
St. Martinuslaan 223a
2273 AV Voorburg
070-3869412

R.W. Boin is de Functionaris Gegevensbescherming van Flowercorner 't Loo. Hij is te bereiken via info@flowercorner.nl.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.
Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Flowercorner 't Loo. U dient zich ervan bewust te zijn dat Flowercorner 't Loo niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.
Flowercorner 't Loo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Flowercorner 't Loo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Bedrijfsnaam (optioneel door u ingevuld als zakelijke klant)
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij leggen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens vast.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@flowercorner.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Flowercorner 't Loo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van uw bestelling(en) en het onderhouden van contact daarover
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Flowercorner 't Loo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Flowercorner 't Loo) tussen zit.


Flowercorner 't Loo gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Webshopsoftware, gehost bij yourhosting.nl, op het domein flowercorner.nl via een beveiligde verbinding. De e-mail die we gebruiken, is eveneens gehost bij yourhosting.nl.
Voor betalingen wordt gebruik gemaakt van iDEAL of PayPal. Onze website stuurt u via een beveiligde verbinding door naar die betaaldiensten. Deze geven geen bankrekeningnummers of creditcardgegevens aan ons door en die zijn dus ook niet in ons systeem opgeslagen. Bij betalingen via PayPal worden uw accountgegevens (NAW en e-mailadres) aan PayPal doorgegeven. De verwerking daarvan valt onder verantwoordelijkheid van PayPal.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Flowercorner 't Loo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie: Gegevens die in uw account bij ons zijn vastgelegd (Naam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres)
Bewaartermijn: Zolang u uw account bij ons niet opzegt. U kunt ons op elk moment verzoeken uw account te sluiten en de gegevens te verwijderen.
Reden: Wij hebben uw accountgegevens nodig om uw bestelling(en) te kunnen uitvoeren en eventueel met u te communiceren over uw bestelling(en).

Categorie: Ordergegevens
Bewaartermijn: Zolang u uw account bij ons niet opzegt.
Reden: U kunt ons op elk moment verzoeken uw account te sluiten en de persoons- en ordergegevens te verwijderen.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Flowercorner 't Loo verstrekt gegevens aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Flowercorner 't Loo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zó in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Flowercorner 't Loo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt via uw account alle persoonsgegevens en ordergegevens zelf inzien.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@flowercorner.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Flowercorner 't Loo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Flowercorner 't Loo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@flowercorner.nl


Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Flowercorner 't Loo
St. Martinuslaan 223a
2273 AV Voorburg
070-3869412
info@flowercorner.nl
kvknr: 27072068

 

Uw ip adres is: 3.215.186.30
Copyright © 2024 Flowercorner 't Loo. Powered by Zen Cart